Strona
główna

Obszar
działania

Historia
Ustawa o RIO

Schemat
organizacyjny

Publikacje
Ustawodawstwo

Nadzór
Kontrola

Linki

E - mail


Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań ( należności ;) wg. tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń; Sprawozdanie roczne uzupełniające o stanie zobowiązań ( należności ) wg. tytułów dłużnych.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. 2006 Nr 113. poz. 770)

Format plików:

Rb-Z i Rb-N do IV kwartału 2006 oraz RB-UZ i Rb-UN do pobrania na stronie RIO
porzejdż na stronę rio.gov.pl

Instrukcja do pobrania na stronie Ministerstwa Finansów
www.mf.gov.pl/index.php?wysw=2&sgl=2&dzial=443

Adesy e-mailowe do przesyłania sprawozdań wg. podziału na Zespoły Zamiejscowe:

ZZ Ciechanów - ciechanow@warszawa.rio.gov.pl

ZZ Ostrołeka - ostoleka@warszawa.rio.gov.pl

ZZ Płock - plock@warszawa.rio.gov.pl

ZZ Radom - radom@warszawa.rio.gov.pl

ZZ Siedlce - siedlce@warszawa.rio.gov.pl

ZZ Warszawa - dlug@warszawa.rio.gov.pl

Terminy przekazywania ( wersji dokument i elektronicznej ) do RIO :

do pobraniaRb-Z WZÓR
do II/2006 Włącznie

Rb-N WZÓR
do II/2006 Włącznie